Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
     Projekt Portu Police z dofinansowaniem Unii Europejskiej
11.10.2022
Projekt Portu Police z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Wśród projektów wybranych do dofinansowania przez Unię Europejską znalazł się projekt zgłoszony przez Port Police, który jest częścią Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police” obejmuje m.in. budowę węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police. 

Planowane prace zwiększą dostępność do portu od strony lądu i od strony morza oraz zwiększą jego wydajność przeładunkową. Rozwój Portu zwiększy potencjał Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, w tym również jej największej inwestycji Polimery Police.

Projekt został wybrany w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. Jego całkowity koszt to 3.477.582 euro, a uzyskane dofinansowanie unijne to blisko 1,74 mln euro.

Zgodnie z założeniami, wykonane zostaną prace studyjne dla dwóch zadań, tj. budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police wraz ze studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach – nabrzeże ciężkie (uniwersalne) wraz ze studium wykonalności.

Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Port Morski w Policach otrzymał gwarancję zewnętrznego finansowania dla projektu, który służy realizacji jego zadań statutowych, a pośrednio również rozwojowi całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. To duży sukces, tym bardziej, że Port Police jest jedynym portem, który otrzymał finansowanie w ramach tej edycji programu – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Realizacja projektu otworzy drogę do realizacji prac inwestycyjnych w zakresie połączenia kolejowego Portu Morskiego Police z budowaną linią kolejową nr 437 oraz utworzenia nowych bocznic kolejowych na terenie Portu. Możliwa będzie także rozbudowa nabrzeża ciężkiego uniwersalnego o planowanej długości 300 metrów, dzięki czemu łączna długość nabrzeża ciężkiego w porcie wyniesie docelowo 715 metrów.

Prace te wpłyną również pozytywnie na dostęp do Portu od strony lądu oraz morza, a także zwiększą jego wydajność. Dodatkowo pozyskanie dofinansowania na prace studyjne w ramach CEF ułatwi w przyszłości ewentualny proces wnioskowania o dofinansowanie prac inwestycyjnych, gdyż zatwierdzenie zakresu projektu przez organy Komisji Europejskiej może być traktowane jako potwierdzenie jego zasadności i znaczenia dla sieci kompleksowej TEN-T.

Wyszukiwarka