Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
 Porozumienie o współpracy pomiędzy spółkami Grupy Azoty, a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie
17.11.2021
Porozumienie o współpracy pomiędzy spółkami Grupy Azoty, a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie

Kształcenie studentów na specjalności eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego, na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, to główne założenie podpisanego 16 listopada br. porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Polyolefins, a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

- Współpraca z uczelniami wyższymi i tworzenie dedykowanych kierunków kształcenia to dla nas ogromna korzyść. Jesteśmy w trakcie wymiany pokoleniowej – nasi wieloletni, doświadczeni pracownicy, którzy budowali nasz zakład, przechodzą na emeryturę. Dlatego podejmujemy różne inicjatywy, aby pozyskać nowych, już wyspecjalizowanych pracowników. To dla nas istotne także z uwagi na realizowane w spółce inwestycje, w tym przede wszystkim Polimery Police – podkreślił Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Police Stanisław Kostrubiec. 

Porozumienie daje możliwość kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a w dalszej perspektywie umożliwi absolwentom dedykowanej specjalności znalezienie zatrudnienia w Grupie Azoty, która jest jednym z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie.

- Projekt „Polimery Police” jest jedną z największych inwestycji przemysłowych w naszym kraju, a to wiąże się z koniecznością pozyskania wyspecjalizowanej kadry. Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, daje możliwość lepszego przygotowania absolwentów tej uczelni do wejścia na rynek pracy, natomiast kierunek inżynieria chemiczna i procesowa to odpowiedź uczelni na zapotrzebowanie kadrowe naszej spółki - powiedział dr Andrzej Niewiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins.

Szczeciński ZUT dysponuje wysokiej klasy sprzętem, a także odpowiednią kadrą dydaktyczno-naukową, co umożliwiło stworzenie specjalności dedykowanej polickim spółkom.

- Nasz uniwersytet opracował program edukacyjny, który wpisuje się w model kształcenia kadry na potrzeby otoczenia gospodarczego. Nasi absolwenci potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Inżynierowie, którzy opuszczają mury ZUT-u posiadają wiedzę w obszarach, które są innowacyjne, nowoczesne i wymagają elastyczności od kadry naukowo-dydaktycznej w przygotowaniu programów kształcenia – powiedział rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Podpisane Porozumienie, poza wspólnym kierunkiem, zawiera m.in. deklarację przyjęcia studentów na praktyki zawodowe do Grupy Azoty Police, a także organizację w ciągu roku akademickiego wykładów, które poprowadzą specjaliści z polickiej spółki.

Konsekwentnie podejmowana przez Grupę Azoty Police współpraca ze szkolnictwem wyższym to najlepszy przykład synergii pomiędzy nauką, a biznesem, która przynosi wymierne korzyści dla obu stron. Pod koniec października spółka sformalizowała współpracę w zakresie z utworzenia dedykowanego kierunku na Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wyszukiwarka