Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Niezmiennie na liście chemicznych Gepardów Biznesu 2015!
12.08.2016
Niezmiennie na liście chemicznych Gepardów Biznesu 2015!
Spośród prawie 35 tysięcy przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu br. przeanalizował Instytut Europejskiego Biznesu (IEB), tytuł Geparda Biznesu 2015 uzyskało 265 firm z branży chemicznej. Na tej prestiżowej liście ponownie znalazły się Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty POLICE.

Ranking jest organizowany przez Instytut Europejskiego Biznesu, a jego głównym kryterium klasyfikacji jest kondycja ekonomiczna firm i określony wzrost ich wartości. Ranking jest systematycznie aktualizowany, dzięki czemu obserwatorzy rynku mają pełny obraz toczących się na nim zmian.

W lipcu br. wywiadownia handlowa InfoCredit dostarczyła Instytutowi Europejskiego Biznesu dane finansowe 34 705 przedsiębiorstw, w tym 380 z branży chemicznej. Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013-2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto i których wartość kapitału była dodatnia. Następnie Instytut Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie oraz w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych do połowy lipca br. przez wywiadownię InfoCredit powstał ranking Gepardy Biznesu 2015. 

W zestawieniu opracowanym dla branży chemicznej znalazło się 265 podmiotów, wśród których ponownie znalazły się spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, tj. Grupa Azoty S.A. na 90. miejscu i Grupa Azoty POLICE na 116. pozycji.

Wyszukiwarka