Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Krzysztof Jałosiński i Wojciech Naruć na kolejną kadencję Zarządu Z.Ch. „Police” S.A.
26.06.2012
Krzysztof Jałosiński i Wojciech Naruć na kolejną kadencję Zarządu Z.Ch. „Police” S.A.

26 czerwca br. Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. rozpoczyna nową, trzyletnią kadencję. Prezesem Zarządu ponownie został Krzysztof Jałosiński, a Wiceprezesem Zarządu po raz kolejny będzie Wojciech Naruć. Na stanowisko drugiego Wiceprezesa Zarządu, wybieranego przez pracowników spółki, powołano Rafała Kuźmiczonka.

Decyzja Rady Nadzorczej jest m.in. konsekwencją dokonań Zarządu w ub. roku, w którym to Z.Ch. „Police” S.A. wypracowały rekordowy zysk w historii.

W ciągu ostatniego roku udało się doprowadzić spółkę do dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej. Dzięki podjętym przez Zarząd działaniom Zakłady osiągnęły rekordowy zysk w wysokości 321 mln zł – powiedział Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Z.Ch. „Police” S.A.–- Nasze wejście do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów zwiększyło bezpieczeństwo działania Z.Ch. „Police” S.A. Uporządkowana została sytuacja finansowa spółki. Jestem przekonany, że w konsekwencji kolejnych lat mojej pracy Zakłady będą jeszcze bardziej innowacyjne, a ich pozycja na rynku umocni się. Ważnym aspektem rozwoju Z.Ch. „Police” S.A. jest także kontynuacja aktywności, które przyczyniają się do rozwoju całego regionu, w którym funkcjonujemy.

W nowej kadencji Zarząd planuje wypracować drugą „nogę biznesową”, która pozwoli na stabilny rozwój spółki. Celem Zarządu jest dalsza integracja w ramach Grupy Azoty wykorzystanie wszystkich efektów synergii. Spółka będzie również kontynuować proces dywersyfikacji i zwiększania bezpieczeństwa dostaw surowców.

W ubiegłym roku Krzysztof Jałosiński został także powołany do Zarządu Azotów Tarnów, w którym pełni funkcję Wiceprezesa do spraw strategii i rozwoju Grupy Kapitałowej. Wcześniej Krzysztof Jałosiński był twórcą zmian w ZAK S.A., który jest obecnie częścią Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

Sukcesy Z.Ch. „Police” S.A. zostały docenione przez organizacje biznesowe i branżowe, które uhonorowały spółkę wieloma nagrodami w tym m.in. Godłem „Teraz Polska”, Filarem Polskiej Gospodarki, Perłą Biznesu, Lokomotywą Przedsiębiorczości i nagrodą Eko Trendy. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. „Police” S.A., które odbyło się 26 czerwca 2012 r. doszło także do zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do składu Rady Nadzorczej dołączył Pan Andrzej Skolmowski, jednocześnie rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Jerzy Majchrzak.

Wyszukiwarka