Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Konferencja naukowa podsumowująca I edycję Akademii Wodorowej Grupy Azoty i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
26.09.2023
Konferencja naukowa podsumowująca I edycję Akademii Wodorowej Grupy Azoty i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

W jaki sposób można zastąpić energetykę węglową? Teraz i w perspektywie – na takie pytanie odpowiadali uczestnicy dwudniowej konferencji „Kryzys energetyczny a wzrost znaczenia wodoru”, zorganizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Grupę Azoty Police. Konferencja była okazją do podsumowania pierwszej edycji Akademii Wodorowej – wspólnej inicjatywy Grupy Azoty Police i ZUT, której celem jest szkolenie i rozwój wysoko wyspecjalizowanych kadr w zakresie technologii wodorowych. Słuchacze Akademii zaprezentowali swoje autorskie projekty badawcze, a autorzy najwyżej ocenionych projektów otrzymali zaproszenie do odbycia staży w polickiej Spółce. Konferencję objął patronatem Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- Kryzysy, poza negatywnymi skutkami, jakie za sobą niosą, mogą być szansą dla nas na rozwój, na stanie się silniejszymi. Zmuszają do szukania i wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Jednym z nich są prace nad wykorzystaniem wodoru, który może stać się paliwem przyszłości. W wielu regionach Doliny Wodorowe powoływano wcześniej, jednak wierzę, że to my - dzięki m.in. Grupie Azoty i Grupie Enea, naukowcom ZUT staniemy się przystanią wodorową. Pomorze Zachodnie jest już liderem w Polsce pod względem wdrażania odnawialnych źródeł energii. Ważne, abyśmy ten kawałek Ziemi, ten nasz Świat zostawili lepszym dla tych, którzy przyjdą po nas – zaznaczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Podczas konferencji słuchacze Akademii Wodorowej zaprezentowali zrealizowane projekty, stanowiące podstawę do wyłonienia kandydatów na płatne staże zawodowe. Projekty Rozproszony system sterowania produkcją zielonego wodoru opracowany przez Mateusza Marczewskiego oraz Zielony amoniak przygotowany przez Marka Góreckiego, Michała Piszcza oraz Jakuba Sakowskiego – to dwa spośród dziewięciu projektów, które zajęły ex aequo pierwsze miejsce, a ich autorzy otrzymali zaproszenia do odbycia staży w Grupie Azoty Police. Z możliwości zdobycia doświadczenia w polickiej Spółce będą mogli skorzystać także studenci, których projekty zajęły drugie i trzecie miejsce. Na wszystkich słuchaczy Akademii Wodorowej czeka jeszcze wyjazd studyjny do duńskiej firmy GreenLab, będącej zielonym parkiem energetycznym o obiegu zamkniętym i jednocześnie tamtejszym krajowym ośrodkiem badawczym.

- Zielona transformacja odgrywa obecnie kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości polskiego przemysłu, gdzie niezwykle istotna staje się także zrównoważona produkcja chemiczna. Podejmujemy liczne działania, które pozwolą nam realizować ambitne cele, jakie przyjęliśmy w Strategii Grupy Azoty do 2030 roku. Dlatego zaprosiliśmy na staże do naszej spółki 12 słuchaczy Akademii Wodorowej, którzy opracowali projekty wpisujące się w tę strategię lub stanowiące niezwykle ciekawe koncepcje rozwojowe. Kluczem do sukcesu jest pozyskanie odpowiednich kadr – specjalistów w dziedzinie technologii bazujących na wykorzystaniu wodoru. I takich właśnie kształci nasza Akademia - podkreśla prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

- Przedmiotem konferencji jest wodór - pierwiastek, odkryty w XVIII w., któremu po wielu latach oddaje się należne, podobnie jak w układzie okresowym pierwiastków – pierwsze miejsce. Jeszcze niedawno, gaz ten kojarzono przede wszystkim z syntezą chemiczną, gdzie odgrywał i odgrywa niezwykle istotną rolę. Jednakże, od kilku lat rośnie jego rola jako nośnika energii chemicznej do przetworzenia w energię elektryczną do zasilania silników elektrycznych pojazdów. To duże i ważne wyzwanie, które musi być podjęte. Doceniam, że dzisiejsza konferencja, poprzedzona trwającymi od maja bieżącego roku sesjami wykładowymi i realizacją indywidualnych projektów uczestników projektu, odbywa się zgodnie z harmonogramem. Bardzo liczę na to, że dzisiejsze wydarzenie będzie sprzyjać nie tylko naukowej debacie, ale także nawiązaniu kontaktów, które przełożą się na rozwijanie wspólnych projektów, związanych nie tylko z wodorem - pamiętajmy, że ZUT zatrudnia kadrę naukową i kształci studentów na wielu kierunkach studiów - zaznacza prof. Jacek Przepiórski, Prorektor ds. Nauki z ZUT.

Pierwszy dzień konferencji obejmował w sumie cztery bloki tematyczne. Sesję Strategiczne kierunki rozwoju gospodarki wodorowej oraz potrzeby regulacji w tym zakresie otworzył wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. dr Grzegorz Kądzielawski, przedstawiając Strategię Zielone Azoty. O technologii produkcji wodoru w ramach mikro hubów wodorowych opowiadał z kolei wiceprezes ds. rozwoju handlu i biznesu na region CEE Ziemowit Iwanski z amerykańskiej spółki Ultra Safe Nuclear Corporation.

Kolejne dwie sesje: Zastosowanie wodoru w przemyśle chemicznym, transport i przechowywanie wodoru, a także Synergia sektora wodorowego z gazowniczym oraz wdrażanie rozwiązań Hydrogen Ready obfitowały w liczne wykłady prowadzone przez naukowców z krajowych uczelni wyższych oraz instytucji. Słuchacze konferencji mogli posłuchać m.in. o zielonym amoniaku jako szansie dla rozwoju przemysłu wodorowego regionu zachodniopomorskiego, o którym opowiadał prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski ze szczecińskiego ZUT-u.

Na drugi dzień wydarzenia zaplanowano panel dyskusyjny Wodór - szanse i zagrożenia w rozwoju nowych technologii oraz wizytację w laboratoriach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Konferencja  uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Dokonała nauka II – moduł: wsparcie konferencji naukowych.

Wyszukiwarka