Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikat
27.01.2022
Komunikat

W związku z tezami rozpowszechnianymi przez jeden ze związków zawodowych, dotyczącymi rzekomych planów likwidacji wiodących spółek Grupy Kapitałowej tj. Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Kędzierzyn, stanowczo zaprzeczamy, aby w przyjętej nowej Strategii Grupy Azoty istniały plany likwidacji wymienionych spółek i plany zwalniania pracowników z tego tytułu.

Informacje te traktujemy jako szkodliwy „fake news” i prosimy o ich niepowielanie. Takie działanie negatywnie wpływa na ład społeczny w Spółkach oraz powoduje niepotrzebny niepokój wśród naszych pracowników.

Informujemy, że nowa Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030 została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd Grupy Azoty S.A. i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczny dokument zawiera oczywiście rozdział o zarządzaniu całą Grupą Kapitałową, konkretnie również część o Zarządzaniu Segmentowym. Warto przypomnieć, że procesy konsolidacyjne oraz poszukiwanie synergii zainicjowane zostały z udziałem strony społecznej w ramach Grupy Azoty po 2013 roku i wciąż stanowią potencjał generowania dodatkowych korzyści dla całej Grupy Kapitałowej.

Podkreślamy, że Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030 powstawała w procesie szerokich konsultacji w ramach całej Grupy Kapitałowej. Jej założenia przygotowało ponad 100 zespołów merytorycznych, w skład których wchodzili pracownicy i członkowie zarządów wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej oraz doradcy - łącznie kilkaset osób. W trakcie prac nad Strategią, która swoim horyzontem obejmuje przyszłe 10 lat rozwoju Grupy Kapitałowej pojawiały się różne racje, opinie i poglądy, również takie które ostatecznie decyzją Zarządu nie znalazły się w przyjętej wersji dokumentu.

Aktualnie prowadzone są prace nad implementacją strategii we wszystkich Spółkach Grupy. Do tych prac - wg decyzji członków zarządów każdej Spółki – wielu osobom udostępniona została edytowalna wersja zawierające materiały robocze, które pojawiały się na różnych etapach prac zespołów merytorycznych.

Szczegółowy dokument Strategii zatwierdzony przez organy korporacyjne Grupy Azoty S.A. nie jest i nigdy nie był specjalnie „utajniony” jednak, co oczywiste dla całego rynku kapitałowego nie może być powszechnie dostępny, ponieważ stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Jego upublicznianie osłabiłoby rynkową konkurencyjność Grupy Azoty S.A. i byłoby de facto działaniem na szkodę Spółki i Grupy Kapitałowej w interesie naszej konkurencji.

Należy podkreślić, że dostęp do w/w dokumentu mają wyłącznie w ramach stosunku służbowego osoby odpowiedzialne za proces operacjonalizacji, implementacji i realizacji strategii, które nie są upoważnione do jego zewnętrznego rozpowszechniania lub upubliczniania jego zawartości.

Przypominamy, że w dniu 29.10.2021 r. zaprezentowane zostały dla wszystkich interesariuszy, zgodnie z przyjętym standardem giełdowym i ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, kluczowe, najważniejsze elementy przyjętej nowej Strategii.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową strategią na lata 2021- 2030 znajdującą się na stronie https://strategia2030.grupaazoty.com

Wyszukiwarka