Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kolejne spotkanie przedstawicieli Grupy Azoty Police z rolnikami
22.10.2021
Kolejne spotkanie przedstawicieli Grupy Azoty Police z rolnikami

Grupa Azoty Police konsekwentnie prowadzi dialog ze środowiskiem rolniczym w celu wypracowania wspólnych rozwiązań i zminimalizowania negatywnych skutków sytuacji na rynku nawozowym dla najważniejszej grupy odbiorców – polskich rolników.

W piątek, 22 października odbyło się spotkanie Zarządu Grupy Azoty Police z grupą rolników zrzeszonych w Pyrzyckim Stowarzyszeniu Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Podczas wizyty w siedzibie Grupy Azoty Police rolnicy z kilku powiatów województwa zachodniopomorskiego zgłosili swoje obawy dotyczące sytuacji na rynku nawozowym w Polsce i Unii Europejskiej.

Prezes Zarządu Grupy Azoty Police, Mariusz Grab podkreślił, że spółka ma świadomość trudnej i wyjątkowej sytuacji. Wzrost cen nawozów podyktowany jest znaczącymi, niespotykanymi do tej pory podwyżkami cen surowców. – Wzrost ceny gazu dla przemysłu, za megawatogodzinę względem ubiegłego roku wynosi ponad 560 proc. W ciągu ostatnich 10 tygodni cena wzrosła trzykrotnie, z ok. trzydziestu w okolice stu euro za megawatogodzinę. Podobne zmiany nie miały miejsca w przypadku taryf dla klientów indywidualnych, dlatego też informacje o wzrostach cen gazu w przypadku Grupy Azoty należy analizować z perspektywy zmiany cen rynkowych, a nie taryfowych. To pokazuje skalę podwyżek, z jakimi się mierzymy. Ale znaczące podwyżki odczuwamy także przy cenach zakupu fosforytów czy soli potasowej – dodaje prezes Grab.

Do tych cen należy również dodać znaczący wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, które wzrosły o około 80 proc., z 33 euro do 62 euro. Co należy podkreślić, gaz oraz ceny uprawnień do emisji CO2 stanowią największą część kosztów przy produkcji nawozów.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić na rynku nawozy, niezbędne do produkcji rolnej. Prezes Grab zaznaczył, że Grupa Azoty jako jedna z nielicznych firm nawozowych w Europie nie wstrzymała ani nie ograniczyła produkcji pomimo historycznych podwyżek cen gazu oraz pozostałych kluczowych surowców.

- Produkcja realizowana jest na wszystkich dostępnych instalacjach. Nawozy po wyprodukowaniu są konfekcjonowane i od razu wysyłane do autoryzowanych dystrybutorów i dalej dostarczane do odbiorcy końcowego – polskiego rolnika. Naszym priorytetem jest w tym momencie zagwarantowanie polskim rolnikom dostępu do nawozów - podkreślił prezes Grab.

Należy zaznaczyć, że w ubiegłym tygodniu Grupa Azoty zaapelowała do autoryzowanych dystrybutorów o zabezpieczenie popytu na nawozy na polskim rynku. W wyniku podjętych działań, niektórzy autoryzowani dystrybutorzy nawozów Grupy Azoty - których pełna lista znajduje się na stronie www.grupaazoty.com - podjęli decyzję o publikacji na swoich stronach internetowych aktualnych cenników. Sama spółka także ograniczyła do minimum eksport nawozów, realizując na rynku zagranicznym tylko zawarte wcześniej kontrakty, których niezrealizowanie wiązałoby się z dużymi karami finansowymi

Produkcja nawozów Grupy Azoty działa w 100 proc. Grupa Azoty realizuje dostawy do autoryzowanych dystrybutorów, aby na bieżąco odpowiadać na wysoki popyt na nawozy na krajowym rynku. Jednocześnie, spółka konsekwentnie prowadzi dialog ze środowiskiem rolniczym w celu wypracowania wspólnych rozwiązań.

Wyszukiwarka