Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Hyundai Engineering zgłasza kolejną propozycję przesunięcia terminu zakończenia prac w projekcie Polimery Police. Nowa fabryka prowadzi już produkcję polipropylenu i propylenu w trybie ciągłym
03.02.2024
Hyundai Engineering zgłasza kolejną propozycję przesunięcia terminu zakończenia prac w projekcie Polimery Police. Nowa fabryka prowadzi już produkcję polipropylenu i propylenu w trybie ciągłym

W dniu 2 lutego 2024 roku Generalny Wykonawca złożył w siedzibie Grupy Azoty Polyolefins dokument dotyczący propozycji zmiany (ang. Change Proposal) do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police, o czym Grupa Azoty S.A. poinformowała raportem bieżącym.

Propozycja zmiany dotyczy przedłużenia terminu zakończenia projektu Polimery Police o dodatkowe 95 dni oraz zwiększenia wynagrodzenia dla Generalnego Wykonawcy o kwotę 39 772 455 Euro.

Jest to kolejna propozycja zmiany terminu zakończenia prac w projekcie zgłoszona przez  Generalnego  Wykonawcę. 13 listopada 2023 roku  Hyundai Engineering Co., Ltd., złożył dokument Extention of Time, o którym Grupa Azoty S.A poinformowała  raportem bieżącym. Proponowane wówczas przez Generalnego Wykonawcę zmiany w Umowie EPC obejmowały jedynie przedłużenie terminu zakończenia projektu o 166 dni (liczone od 31 sierpnia 2023 roku) bez zmian wynagrodzenia.

W złożonym w dniu 2 lutego br. dokumencie Generalny Wykonawca jako podstawę do wystąpienia o wydłużenie czasu realizacji projektu o kolejne 95 dni i zwiększenie wynagrodzenia wskazuje zdarzenia dotyczące poszczególnych części projektu, które zaistniały na przełomie 2023 i 2024 roku. W ocenie Generalnego Wykonawcy zdarzenia te skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji, w celu osiągniecia zakładanych paramentów gwarantowanych instalacji, a tym samym zakończenia prac w projekcie.  

Zgodnie z kontraktem EPC w formule „pod klucz”, to Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu, takich jak uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch.

Grupa Azoty Polyolefins otrzymała wraz z pismem obszerny komplet dokumentacji, która poddana zostanie analizie i weryfikacji jej zasadności w świetle postanowień Umowy EPC, zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie EPC, oraz innych umów łączących Spółkę z Generalnym Wykonawcą, a także okoliczności faktycznych.

Spółka jednocześnie informuje, że mimo opóźnień zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę, zarówno produkcja polipropylenu, jak i trwające procesy regulacyjne pozwalające na zwiększenie mocy produkcyjnych są kontynuowane w trybie ciągłym. Na instalacji do produkcji polipropylenu zostało wykonane po raz pierwszy w historii projektu tzw. „przejście” w trakcie produkcji między różnymi rodzajami gatunków homopolimeru.

W dniu 1 lutego br. z sukcesem przeprowadzony został kilkugodzinny test projektowej maksymalnej wydajności instalacji do produkcji polipropylenu. Potwierdza to gotowość do późniejszego Testu Parametrów Gwarantowanych dla instalacji PP.

Na terenie Morskiego Terminala Gazowego w Policach została przeprowadzona próba podgrzewacza etylenu do instalacji PP do produkcji polipropylenu. Poprawność przeprowadzonych prac potwierdziła możliwość przesyłu wymaganej ilości etylenu do produkcji docelowego portfolio kopolimerów. W tym samym czasie potwierdzono również wydajność kompresora etylenu na instalacji PP, który pracował po raz pierwszy na docelowym medium.

Kopolimery wykorzystywane są w produkcji m.in. wysoko transparentnych cienkościennych opakowań, opakowań produktów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów sportowych i rekreacyjnych.

W styczniu br. kompleks Polimery Police  po raz pierwszy zasilił instalację amoniaku Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” wodorem z własnej produkcji.

Zgłoszona propozycja zmiany terminu zakończenia prac w projekcie może wpłynąć na termin przeprowadzenia Testu Integralności.

Wyszukiwarka