Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaprasza do składania ofert na dofinansowanie wydarzeń i działań w roku 2020.
09.09.2019
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaprasza do składania ofert na dofinansowanie wydarzeń i działań w roku 2020.
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej stanowi jeden z elementów realizowanej strategii Grupy Azoty Police. Policka spółka od wielu lat współpracuje z klubami, stowarzyszeniami, fundacjami i współorganizuje lokalne wydarzenia.

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej stanowi jeden z elementów realizowanej strategii Grupy Azoty Police. Policka spółka od wielu lat współpracuje z klubami, stowarzyszeniami, fundacjami i współorganizuje lokalne wydarzenia. Spółka, jako podmiot o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Pomorza Zachodniego wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia regionalne dotyczące m. in.:

  • sportu, zarówno zawodowego, jak i amatorskiego,
  • działalności kulturalnej, również masowej,
  • placówek edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież,
  • inicjatyw proekologicznych realizowanych w regionie,
  • akcji społecznych.

Oferty powinny zawierać:

  • dane wnioskodawcy,
  • dokładny opis przedsięwzięcia/wydarzenia,
  • oczekiwaną kwotę wsparcia,
  • wskazanie usług promocyjnych oferowanych przez wnioskodawcę na rzecz Grupy Azoty Police.

Oferty prosimy przesyłać na e-mail: ##orwedaxrt#at#vgjeppodin.rdb##

lub na adres:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Biuro Public Relations

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17.09.2019 r.

Wyszukiwarka