Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty ZAK S.A. ponownie laureatem Polskiej Nagrody Jakości
16.11.2016
Grupa Azoty ZAK S.A. ponownie laureatem Polskiej Nagrody Jakości
11 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono statuetki w ramach Polskiej Nagrody Jakości, przyznawanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Jednym z laureatów, nagrodzonym w kategorii „Wielka organizacja produkcyjna”, została Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Polska Nagroda Jakości jest rokrocznie przyznawana organizacjom, które dzięki implementacji „Modelu Doskonalenia Zarządzania” Polskiej Nagrody Jakości oraz Zarządzania przez Jakość uzyskały wysoki stopień zadowolenia klientów, pracowników i innych interesariuszy oraz znaczącą poprawę: jakości pracy, procesów, wyrobów lub usług, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, satysfakcji społecznej. Zgłoszone podmioty oceniane były przez ekspertów i sędziów oraz członków Komitetu Polskiej Nagrody Jakości.

- Obecnie o wysokiej jakości w kontekście firmy decyduje kilka elementów. Obok kompetentnego systemu zarządzania, ważne jest kreowanie innowacji w swojej branży oraz realizowanie strategicznych inwestycji, zwłaszcza w przedsiębiorstwie produkcyjnym, takim jak Grupa Azoty ZAK S.A. Z dumą mogę powiedzieć, że spełniamy powyższe kryteria, dbając jednocześnie o środowisko naturalne i bezpieczeństwo otoczenia - komentuje wyróżnienie Wiceprezes Zarządu Spółki Adam Gąsiorowski.

W Grupie Azoty ZAK S.A. zbudowano Zintegrowany system zarządzania w oparciu o zasadę priorytetowego traktowania klienta, ciągłego doskonalenia oraz podejścia procesowego. Zidentyfikowano procesy: zarządzania, główne, wspierające oraz określono ich sekwencję i wzajemne powiązania. Najwyższe kierownictwo Spółki określiło Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz cele ogólne dla obszarów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Zdefiniowane cele są mierzalne, przyjęty jest termin ich realizacji oraz wskazana jest osoba odpowiedzialna za realizację. Cele są spójne z Polityką ZSZ i służą ciągłemu doskonaleniu funkcjonowania Spółki. Działania w obszarach: jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska wspomagane są zaangażowaniem pracowników na każdym stanowisku pracy. Dążeniem załogi Grupy Azoty ZAK S.A. jest sprostanie wyzwaniom wynikającym ze zmian uwarunkowań zewnętrznych, poprzez racjonalizację i innowacyjność wykorzystywanych zasobów, wzbogacenie profilu działania Spółki, doskonalenie metod oraz funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania.

Organizatorami konkursu Polska Nagroda Jakości są: Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i Klub POLSKIE FORUM ISO 9000. Honorowy Patronat nad tegoroczną, XXII edycją konkursu objął Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki.

Polska Nagroda Jakości dla Grupy Azoty Kędzierzyn

Wyszukiwarka