Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty powołała Centrum Edukacji Ratowniczej
13.03.2015
Grupa Azoty powołała Centrum Edukacji Ratowniczej
Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty – CERGA, to nowoczesna jednostka odpowiedzialna za okresowe i specjalistyczne szkolenie strażaków i ratowników chemicznych pracujących w Grupie Azoty.

– To nowa jakość w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego w Polsce – mówi Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty.

CERGA powstała na bazie Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy, a swoją działalność rozpoczęła 12 marca br., inauguracyjnym szkoleniem dla ratowników chemicznych. Wzięli w nim udział pracownicy Grupy Azoty z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla, Polic, Puław i Grzybowa (gdzie siedzibę ma Grupa Azoty Siarkopol). Program pierwszego szkolenia obejmował badania lekarskie, część teoretyczną oraz praktyczną, w tym ćwiczenia i test w komorze dymnej. Jednocześnie odbyło się spotkanie Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej Grupy Azoty, w ramach którego powołane zostało CERGA.

Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty będzie organizować i prowadzić szkolenia w ramach całej grupy kapitałowej. Podstawowym zadaniem jednostki jest podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności pracowników Grupy Azoty, odpowiadających za bezpieczeństwo, ratownictwo i ochronę przeciwpożarową w zakładach dużego ryzyka.

Utworzenie jednostki CERGA ma pomóc w wypracowywaniu wspólnych standardów w ramach ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, wymianie doświadczeń i wykorzystywaniu synergii pomiędzy spółkami Grupy Azoty. Umożliwi to jeszcze skuteczniejszą ochronę życia i zdrowia jej pracowników, zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnych w otoczeniu zakładów oraz środowiska naturalnego. – Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy to nasz priorytet. Mając wyspecjalizowane centrum szkoleniowe, kształcące ratowników i strażaków z całej grupy kapitałowej, możemy osiągnąć taki sam, najwyższy poziom ratownictwa we wszystkich naszych zakładach – mówi Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty. Powołanie CERGA to kolejny z efektów konsolidacji i wdrożenia Programu Doskonałości Operacyjnej AzotyPRO. To nowa jakość w obszarze ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego w Polsce – podkreśla.

Centrum Edukacji Ratowniczej swoją działalnością obejmować będzie Grupę Azoty S.A., Grupę Azoty Puławy, Grupę Azoty Police, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Siarkopol oraz inne podmioty zainteresowane skorzystaniem z oferty szkoleniowej. Uroczystość rozpoczęcia działalności CERGA zaplanowana jest na maj br. 

Wyszukiwarka