Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Police fundatorem nagród w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Matematyka w Obiektywie
27.09.2021
Grupa Azoty Police fundatorem nagród w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Matematyka w Obiektywie

Dwa laptopy jako nagrody główne w dwóch grupach wiekowych ufundowała Grupa Azoty Police dla zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w Obiektywie, którego organizatorem jest Uniwersytet Szczeciński.

- Współpraca Grupy Azoty z uczelniami wyższymi opiera się przede wszystkim na wspólnych projektach naukowych i badawczych, a także na tworzeniu dedykowanych spółce kierunków nauczania, co przekłada się na gwarancję zatrudnienia absolwentów wyspecjalizowanych
w konkretnych dziedzinach. Ale chętnie włączamy się także w projekty, które naukę mają popularyzować i uprzyjemniać. Stąd nasza decyzja o ufundowaniu nagród w konkursie Matematyka w Obiektywie
– podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Konkurs fotograficzny skierowany jest do wszystkich, niezależnie od wieku, zawodu, miejsca zamieszkania. Uczestnicy startują online w dwóch grupach wiekowych - do i powyżej 20 roku życia. Aby wziąć udział w konkursie należy się zarejestrować na stronie mwo.usz.edu.pl oraz wysłać od jednego do sześciu własnych fotografii zaopatrzonych w autorskie tytuły nawiązujące do matematyki. Nieobowiązkowo można dołączyć również opis matematyczny przedstawionego pojęcia lub prawidłowości i ubiegać się o nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Tegoroczna edycja konkursu rozpoczęła się 1 września. Zgłoszenia można przesyłać do 1 listopada br. Laureatów XII edycji poznamy w pierwszych dniach grudnia 2021 r.

- Matematyka to ważny składnik kultury człowieka. To narzędzie rozumowania, a także wyjaśniania, opisywania zjawisk fizycznych, ekonomicznych, społecznych, demograficznych.  Jak pokazują corocznie zgłaszane fotografie „królowa nauk” jest nie tylko wszechobecna i użyteczna, ale również piękna. Konkurs fotograficzny od 12 lat prowokuje tysiące osób do zainteresowania się matematyką. Startują w nim corocznie mieszkańcy różnych krajów, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, którzy zgłaszają swoje prace w języku polskim lub angielskim. Za pomocą fotografii i autorskich tytułów pokazują obrazowe reprezentacje matematycznych pojęć, twierdzeń, prawidłowości.  Najciekawsze zdjęcia prezentowane są podczas wielu wystaw, warsztatów, drukowane są w publikacjach dydaktycznych i naukowych, kalendarzach, folderach, książkach – podkreśliła dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS, prof.US , Przewodnicząca Jury i Kierownik Konkursu.

W ubiegłym roku w konkursie udział wzięło 16 tys. osób z różnych stron świata. Wystawa wszystkich nagrodzonych w poprzedniej edycji prac prezentowana będzie od 21 października do 21 listopada br. w Vienna House Andel’s Lodz.

Od roku 2019 współorganizatorem projektu jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obie uczelnie aktywnie współpracują z samorządami województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W 2019 r. projekt „Matematyka w Obiektywie” uzyskał pierwsze miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich, którego organizatorem jest Forum Uniwersytetów Polskich.

Grupa Azoty Police od wielu lat realizuje wspólne inicjatywy z Uniwersytetem Szczecińskim. W styczniu tego roku oba podmioty sformalizowały współpracę podpisując porozumienie, obejmujące między innymi wspólne projekty badawczo-rozwojowe i doktoraty wdrożeniowe oraz organizację praktyk dla studentów.

Wyszukiwarka