Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty podpisała aneksy do umowa na finansowanie inwestycji
20.09.2016
Grupa Azoty podpisała aneksy do umowa na finansowanie inwestycji
20 września zarząd Grupy Azoty S.A. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski aneks do umowy kredytu. Umowa z konsorcjum banków, w tym także PKO Bank Polski, agentem kredytu, została podpisana w kwietniu zeszłego roku, dzięki niej Grupa Azoty uzyska fundusze, które zamierza przeznaczyć m.in. na realizację programu inwestycyjnego zapisanego w strategii Grupy Azoty do 2020 r.

Podpisanie aneksu zwiększa kwotę limitu kredytu z 237.000.000 do 240.000.000 zł, wydłuża okres udzielonego limitu z 30 września 2016 roku do 30 września 2019 roku oraz udostępnia kredyt odnawialny w walucie EURO i USD, obok dotąd dostępnego kredytu w PLN. Do umowy kredytu zostaje także włączona  Grupa Azoty ATT Polymers GmbH, dla której udostępniono kredyt do kwoty 7.500.000 EUR z ostatecznym terminem spłaty do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach umowy Bank udzielił każdemu z kredytobiorców, kredytu odnawialnego oraz dla Grupy Azoty ATT Polymers GmbH kredytu nieodnawialnego, na finansowanie potrzeb korporacyjnych i realizację planów inwestycyjnych.

W ramach przyjętej strategii do 2020 r. Grupa Azoty wyselekcjonowała 68 projektów inwestycyjnych, które znajdują się na różnym etapie planowania lub realizacji, na które zamierza przeznaczyć blisko 7 mld zł. Wsparcie sektora bankowego jest kluczowe dla realizacji tych projektów. Dzięki zaangażowaniu tych środków wzmocni się pozycja konkurencyjna Grupy Azoty na światowych rynkach i wpłynie to na wzrost zysków Grupy Azoty i wszystkich akcjonariuszy.

Wyszukiwarka