Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty  i czołowe polskie koncerny będą budować wizerunek Polski
18.11.2016
Grupa Azoty i czołowe polskie koncerny będą budować wizerunek Polski
Grupa Azoty oraz 16 największych spółek Skarbu Państwa  będą tworzyć Polską Fundację Narodową. 18 listopada Spółki podpisały akt notarialny o ustanowieniu Polskiej Fundacji Narodowej oraz statut nowej organizacji. Nadrzędnym celem Fundacji ma być  promocja polskiej gospodarki za granicą oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek.

Najważniejszymi zadaniami Polskiej Fundacji Narodowej będzie promocja i ochrona wizerunku Polskiej oraz polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród celów nowego podmiotu jest także współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych.Na liście przedsiębiorstw zakładających Fundację, oprócz Grupy Azoty znajdują  się cztery grupy energetyczne: PGE, Enea, Energa i Tauron. Najwięksi producenci i sprzedawcy gazu i paliw PGNiG, PKN Orlen, Grupy Lotos.. Wśród założycieli są firmy ubezpieczeniowe i finansowe: PZU, PKO BP, Giełda Papierów Wartościowych a także Totalizator Sportowy, KGHM, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polski Holding Nieruchomości i Polskie Koleje Państwowe.Decyzja o powołaniu Fundacji była odpowiedzią na prośby prezesów spółek Skarbu Państwa o podjęcie konkretnych kroków mających na celu skoordynowanie działań promujących polską gospodarkę za granicą i poprawienie wizerunku Polski.Mariusz Bober, prezes Grupy Azoty tak argumentuje decyzję o przyłączeniu się do projektu.- Grupa Azoty jako spółka Skarbu Państwa oraz kluczowa grupa kapitałowa w branży naowozowo-chemicznej w Europie ma prawo, ale przede wszystkim obowiązek wspierania takich inicjatyw. Jesteśmy nie tylko fundatorem Fundacji, ale w pewnym sensie inicjatorem, podobnie jak pozostałych 16 największych spółek Skarbu Państwa. Wierzę, że dzięki naszym działaniom i ciężkiej pracy uda nam się osiągnąć wspólny cel, jakim jest poprawa wizerunku polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, a to z kolei przełoży się na sukcesy inwestycyjne.Nowa organizacja ma zacząć działalność operacyjną w ciągu kilku tygodni, po tym jak zakończą się formalności związane z rejestracją jej i jej statutu.13 lipca 2016 r.  Spółki podpisały list  intencyjny dotyczący założenia Polskiej Fundacji Narodowej. 

Wyszukiwarka