Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Forum Kampanii „Polska Chemia” z Grupą Azoty
29.11.2016
Forum Kampanii „Polska Chemia” z Grupą Azoty
28 listopada Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorganizowała po raz pierwszy Forum Kampanii „Polska Chemia”. Premierowa edycja miała na celu pokazanie, że chemia jest motorem napędowym całej polskiej gospodarki. Grupa Azoty została Partnerem Strategicznym wydarzenia.

- Kampania „Polska

Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego

typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor

przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku

branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność,

tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i

odpowiedzialnego społecznie. Sektor chemiczny ma znaczący wpływ na całokształt

funkcjonowania gospodarki krajowej. Znaczenie sektora wynika nie tylko z

wielkości produkcji sprzedanej, zatrudnienia czy udziału w PKB kraju, ale

również z charakterystyki produkcji – wytwory zakładów chemicznych stanowią

podstawę do dalszej obróbki i bez nich nie mogłyby rozwijać się m.in. takie

gałęzie gospodarki, jak rolnictwo, branża spożywcza, farmacja, budownictwo,

energetyka. Polska chemia potrzebuje wizerunku adekwatnego do roli, jaką

odgrywa w gospodarce. Nie zapominajmy też o proekologicznej i proinnowacyjnej

charakterystyce branży, a także o jej znaczeniu dla społeczności lokalnych

– mówił Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

W I Forum Kampanii „Polska Chemia” udział wzięli z ramienia

Grupy Azoty Paweł Łapiński, Wiceprezes Grupy Azoty S.A oraz Adam Żurek,

Dyrektor R&D. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Ryszard

Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego; Jadwiga Emilewicz,

podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju; Wojciech Jasiński, prezes zarządu

PKN Orlen, przedstawiciele administracji publicznej (m.in. reprezentanci

Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska), przedsiębiorstw i

organizacji działających w sektorze chemicznym, świata nauki i mediów.

Podczas Forum Polska Izba Przemysłu Chemicznego wręczyła

specjalne wyróżnienie: tytuł Ambasadora Polskiej Chemii dla PKN Orlen.

 

Wyszukiwarka