Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dwa wymiary innowacji w Grupie Azoty ZAK S.A. Projekt estrów specjalistycznych z dofinansowaniem NCBIR
01.12.2016
Dwa wymiary innowacji w Grupie Azoty ZAK S.A. Projekt estrów specjalistycznych z dofinansowaniem NCBIR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Grupie Azoty ZAK S.A. dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania technologii wytwarzania estrów specjalistycznych, w wysokości 23 mln zł. W ramach realizacji projektu Spółka przeprowadzi szereg zaawansowanych prac rozwojowych, które mają zaowocować uzyskaniem szerokiej gamy nieftalanowych plastyfikatorów niskocząsteczkowych oraz innowacyjnych plastyfikatorów poliestrowych.

- Grupa Azoty ZAK S.A. jako główny kierunek działania obrała innowacyjność, a realizowany projekt estrów specjalistycznych wpisuje się w tę strategię w dwóch wymiarach. Pierwszym jest innowacja procesowa w skali kraju, związana z opracowaniem nowej technologii wytwarzania. Drugim – innowacja produktowa, realizowana poprzez wprowadzenie do oferty nowych plastyfikatorów polimerowych. W tym przypadku możemy mówić o skali międzynarodowej  – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Mateusz Gramza.

Projekt będący przedmiotem dofinansowania obejmie realizację prac rozwojowych na linii pilotażowej, na której zaimplementowana zostanie nowa technologia w skali półprzemysłowej, umożliwiając wytworzenie partii prototypowych nowych produktów. Efektem, uzyskanym w perspektywie trzech lat od zakończenia powyższych działań, będzie rozpoczęcie produkcji w skali przemysłowej.- Jedną z zalet nowych plastyfikatorów są korzystne właściwości użytkowe – niższa migracja, znacznie niższa lotność oraz pozytywny wpływ na właściwości wytrzymałościowe tworzywa. Ponadto planowana produkcja na bazie odnawialnego kwasu biobursztynowego przełoży się na korzyści dla środowiska naturalnego – tłumaczy Mateusz Gramza.Projekt zostanie przeprowadzony przez Grupę Azoty ZAK S.A. we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego w Warszawie. Dofinansowanie NCBiR zostało przyznane w ramach konkursu „LINIE PILOTAŻOWE” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wyszukiwarka