Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Budowa nowej fabryki Grupy Azoty na finiszu. Polimery Police – jedna z największych inwestycji europejskiego przemysłu chemicznego osiągnęła już ponad 99% zaawansowania
15.02.2023
Budowa nowej fabryki Grupy Azoty na finiszu. Polimery Police – jedna z największych inwestycji europejskiego przemysłu chemicznego osiągnęła już ponad 99% zaawansowania

Ogólny postęp rzeczowy prac realizowanych w ramach flagowej inwestycji Grupy Azoty w Policach na koniec stycznia przekroczył 99,01% i jest już w ostatniej fazie realizacji. Projekt ma znaczenie strategiczne dla krajowej gospodarki i zwiększy dynamikę rozwoju polskiego segmentu tworzyw sztucznych. Będą to największe zakłady przemysłowe produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowo produkowane tworzywa pod marką handlową Gryfilen® będą charakteryzować się bardzo niską zawartością substancji lotnych i nie będą zawierać ftalanów, bisfenolu A, czyli tzw. BPA. Zapewnią także bardzo niskie przekazywanie smaków i zapachów, a to cecha szczególnie istotna w zastosowaniach w przemyśle spożywczym.

Ostateczny etap prac na projekcie rozpoczął się wraz z pierwszą dostawą propanu do nowego gazoportu w Policach na koniec grudnia ub. roku. Obecnie Grupa Azoty Polyolefins S.A. – spółka celowa realizująca inwestycję - zakończyła proces rejestracji propanu i propylenu zgodnie z unijnymi wymaganiami Europejskiej Agencji Chemikaliów. Wymagania dotyczą rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. W ostatnich dniach sfinalizowana została rejestracja propanu (20.01.2023) i propylenu (07.02.2023) zgodnie z rozporządzeniem REACH. Tym samym Spółka uzyskała pozwolenie na stosowanie wspomnianych substancji w instalacjach technologicznych na projekcie Polimery Police. W przypadku propylenu rejestracja była konieczna ze względu na produkowanie i stosowanie tej substancji do wytwarzania polimeru. W kontekście propanu, rejestracja pozwoliła na dywersyfikację dostaw wymaganego surowca od różnorodnych dostawców, z wielu destynacji na całym świecie.

Zarówno zrealizowana ostatnio dostawa propanu oraz wszystkie uzyskane decyzje administracyjne i procesy rejestracyjne potwierdzają, że nowa fabryka polimerów Grupy Azoty w Policach wkrótce rozpocznie produkcję. Całościowy postęp prac w budowie wynosi już ponad 99%, a rozładunek propanu do zbiorników w naszym nowym gazoporcie traktujemy jak symboliczny początek finiszu czteroletniej budowy nowego kompleksu chemicznego na Pomorzu Zachodnimmówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na potrzeby prowadzonej inwestycji, uzyskane zostały kolejne decyzje administracyjne w tym m.in. pozwolenie na użytkowanie nabrzeża wraz z m.in. umocnioną skarpą podwodną oraz pozwolenie zintegrowane (IPPC) na prowadzenie instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) i produkcji polipropylenu metodą polimeryzacji w fazie gazowej.

W ubiegłym miesiącu na podprojekcie PPL (Platforma Logistyczna Polipropylenu) rozpoczęto realizację projektu pre-marketingu. Dostawa polipropylenu w ramach projektu pre-marketingu umożliwi praktyczne sprawdzenie efektu szkoleń i przyspieszy przejście w fazę operacyjną. W trwającej fazie prób i testów przyjęto do silosów magazynowych pierwszy towar zakupiony u dostawcy zewnętrznego na potrzeby realizacji projektu pre-marketingu. Na koniec stycznia br. przeprowadzonych zostało 100% odbiorów prac budowlano-montażowych w systemach procesowych i nieprocesowych instalacji pomocniczych.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.

Ze względu na unikalne właściwości produktu i zróżnicowany asortyment, nowy produkt Gryfilen® znajdzie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in.: w produkcji opakowań i towarów konsumpcyjnych (folie spożywcze, opakowania sztywne, pojemniki na żywność), artykułach gospodarstwa domowego, budownictwie (rury, włókna) czy przemyśle motoryzacyjnym i farmaceutycznym.

Wyszukiwarka