Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Akademiccy Ambasadorzy Grupy Azoty
08.03.2018
Akademiccy Ambasadorzy Grupy Azoty
„Ambasador Marki Grupa Azoty” – to nowy program, który ma zainteresować środowiska akademickie budowaniem kariery zawodowej w Grupie Azoty. Pilotaż programu rusza w marcu br. i jest adresowany do studentów II i III roku wybranych uczelni.

- Grupa Azoty aktywnie reaguje na zmiany, jakie zachodzą w rzeczywistości gospodarczej. Wdrażamy wiele usprawnień zarządczych, które pozwalają nam skutecznie konkurować w skali międzynarodowej. Ze szczególnym zainteresowaniem podchodzimy do obszaru badań, rozwoju i innowacji, co określiliśmy jako jedno z priorytetowych zadań w zaktualizowanej w ubiegłym roku strategii. Dla tak szybko zmieniającej się i rozwijającej Grupy konieczne jest także poszukiwanie ludzi, którzy już w niedalekiej przyszłości będą stanowili o sile naszej firmy. Chcemy, aby pracowali dla nas najlepsi z najlepszych. Musimy ich do tego przekonać i zachęcić. Wzmacnianie profesjonalnego wizerunku pracodawcy staje się zatem koniecznością. Jednym ze sposobów wzmacniania tegoż wizerunku ma być nasz nowy program „Ambasador Marki Grupa Azoty” – podkreśla dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Programy ambasadorskie od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród największych światowych korporacji, dbających o jakość kadr. Podążając ich tropem, a jednocześnie chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku chemicznym, Grupa Azoty tworzy własny program.

Celem programu jest promocja marki w środowiskach akademickich. Dynamiczny, kreatywny ambasador będący reprezentantem Koncernu na uczelni ma za zadanie podnieść zainteresowanie działaniami Grupy Azoty, a także budować jej pozytywny wizerunek jako pożądanego pracodawcy.

Ambasadorzy Marki Grupy Azoty mają stanowić pomost pomiędzy Grupą a środowiskiem akademickim. Do ich zadań należeć będą między innymi bieżące śledzenie działań Grupy w mediach branżowych, przekazywanie informacji oraz wsparcie przy organizacji spotkań, seminariów, warsztatów, wydarzeń o charakterze promocyjnym. Ambasadorzy Marki będą uczestniczyli także w organizacji stoisk podczas uczelnianych targów pracy, zamieszczaniu materiałów informacyjno-promocyjnych na portalach społecznościowych. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do informacji będą mogli być podstawowym źródłem wiedzy o Grupie Azoty dla koleżanek i kolegów studentów. W zamian za współpracę z studenci otrzymają benefity – m.in. miesięczne stypendia ambasadorskie, bilety komunikacji miejskiej, możliwość zwiedzania zakładów.

- Aby zostać Ambasadorem Marki Grupa Azoty, nie trzeba być studentem chemii. Podobnie jak pracownicy Grupy Azoty to nie tylko utalentowani chemicy, ale także absolwenci innych kierunków, tak i Ambasadorami Marki mają być osoby reprezentujące uczelnie wyższe o różnych profilach kształcenia – podkreśla Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

Nabór do programu odbywać się będzie na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie grupaazoty.com. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna.

W ramach pilotażowej edycji programu, która wystartuje już w marcu, rekrutowani będą studenci wybranych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W najbliższych dniach w czterech wymienionych ośrodkach akademickich Grupa Azoty zorganizuje pierwsze spotkania ze studentami.

Uruchomienie Programu „Ambasador Marki Grupa Azoty” jest elementem budowy profesjonalnego employer brandingu. W kolejnych krokach planowane jest m. in. uruchomienie programów stażowych, organizacja cyklu spotkań na wybranych uczelniach, a także udział przedstawicieli Grupy Azoty w uczelnianych targach pracy.

 

Wyszukiwarka