Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Dywersyfikacja działalności pozytywnie wpłynęła na wyniki finansowe Grupy Azoty w 2021 roku

Grupa Azoty odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 15,90 mld zł (zwiększenie o 5,38 mld zł r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,95 mld zł (o 624 mln zł więcej niż rok wcześniej), osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,2% (niższą o 0,4 p.p. r/r). Zysk netto osiągnięty w 2021 roku w wysokości 634 mln zł był o 279 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największy wkład do skonsolidowanego wyniku EBITDA, wypracowanego w IV kwartale 2021 roku przez Grupę Azoty, wniósł Segment Chemia, który odnotował najlepsze wyniki w historii Grupy Kapitałowej.

28.04.2022
Dostawy gazu do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty przebiegają bez zakłóceń

W nawiązaniu do informacji dotyczących wstrzymania przez Rosję dostaw gazu do Polski, Grupa Azoty informuje, że dostawy gazu ziemnego do spółek Grupy Kapitałowej realizowane są w ramach umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Polska może pozyskiwać gaz z różnych kierunków, m.in. poprzez połączenia gazowe na granicy zachodniej i południowej oraz terminal LNG w Świnoujściu. Uzupełnieniem bilansu jest krajowe wydobycie gazu oraz wysokie zapasy paliwa zgromadzone w polskich magazynach gazu. 

27.04.2022
Zapraszamy na czat inwestorski z Grupą Azoty

W piątek, 29 kwietnia 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się czat z Markiem Wadowskim, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.

26.04.2022
Odwołanie stanu siły wyższej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w Policach, Polska, 72-010 Police, ul. Kuźnicka 1 („Spółka”) informuje, że odwołuje z dniem dzisiejszym tj. 22 kwietnia 2022 roku ogłoszony w dniu 9 marca 2022 roku stan Siły Wyższej. 

22.04.2022
Grupa Azoty Police przekazała 250 tys. złotych na wsparcie uchodźców z Ukrainy

Grupa Azoty Police przekazała 250 tys. złotych Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczeciński oddział Caritas prowadzi Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które świadczy pomoc bytową, prawną, psychologiczną oraz organizuje kursy językowe. Łącznie spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty przekazały 1 mln zł w ramach działań, których celem jest pomoc uciekającym przed wojną uchodźcom.

04.04.2022
Grupa Azoty Police sfinansowała zakup nowoczesnego sprzętu USG

Grupa Azoty Police sfinansowała zakup nowoczesnego sprzętu ultrasonograficznego, wykorzystywanego do szczegółowych badań narządów wewnętrznych. O wsparcie na zakup sprzętu zwróciła się działająca przy Zakładzie przychodnia Medika. Urządzenie będzie wykorzystywane m.in. w programie przesiewowym skierowanym do pracowników Spółki.

31.03.2022
Wyszukiwarka