Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA OMÓWIENIA POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE POLIMERY POLICE
Dnia 20 września 2018 r. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Chmiczne "Police" S.A. odbyła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu postępów praw w Projekcie Polimery Police.
20.09.2018
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty A TT Polymers GmbH ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki od dnia 01.01.2019 roku.
14.09.2018
Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki zależnej
12.09.2018
Grupa Azoty przejmie lidera nawozów specjalistycznych. Spółka podpisała umowę nabycia Grupy COMPO EXPERT
Grupa Azoty zawarła dzisiaj ze spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Holandii (należącą do
funduszu kapitałowego XIO z siedzibą w Londynie) warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy COMPO EXPERT,
jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców
profesjonalnych. Finalizacja transakcji będzie mogła nastąpić po uzyskaniu zgody
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. oraz zgód właściwych organów
kontroli łączenia przedsiębiorstw,  wymaganych w niektórych krajach prowadzenia działalności.
Całkowita cena nabycia 100% udziałów w Grupie COMPO EXPERT nie przekroczy 235 mln EUR i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych.
06.09.2018
Żądanie opublikowania sprostowania nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym zamieszczonym od dnia 29.08.2018 r. w wydaniu elektronicznym portalu Szczecin.Wyborcza.pl
04.09.2018
Grupa Azoty i AdVentures razem w poszukiwaniu innowacji
Jak zbudować polską Dolinę Krzemową? Stworzyć środowisko przyjazne innowacjom. Największa w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie – Grupa Azoty – podpisała umowę o współpracy z akceleratorem w programie Poland
Prize by AdVentures. Już we wrześniu zespół akceleratora rozpocznie poszukiwania biznesowych szans w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej.
30.08.2018
Wyszukiwarka