Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Akcjonariat
Akcjonariat według liczby akcji
Akcjonariat według liczby głosów

Stan akcjonariatu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Nazwisko/NazwaLiczba posiadanych akcjiUdział w kapitale zakładowym (%)Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
GRUPA AZOTY S.A.78 051 50062.86%78 051 50062.86%
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.16 299 64913.13%16 299 64913.13%
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"16 092 63412.96%16 092 63412.96%
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH9 273 0787.47%9 273 0787.47%
POZOSTALI4 458 9073.58%4 458 9073.58%
124 175 768100.00%124 175 768100.00%

Wyszukiwarka