Raporty bieżące


Wybór daty

Numer raportu
Data

43

2017

Zawarcie warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego

42

2017

Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu Polimery Police

41

2017

Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.

40

2017

Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

39

2017

Zgoda Rady Nadzorczej spółki PDH Polska S.A. na zmianę zakresu projektu PDH

38

2017

Zmiana zakresu projektu PDH

37

2017

Otrzymanie przez PDH Polska S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

36

2017

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą.

35

2017

Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną.

34

2017

Rejestracja zmian Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

33

2017

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

32

2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 12 czerwca 2017 roku, a po przerwie kontynuującym obrady w dniu 3 lipca 2017 roku.

31

2017

Zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

30

2017

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 3 lipca 2017 roku.

29

2017

Rekomendacja rozszerzenia projektu PDH o wariant polipropylenowy

28

2017

Zawarcie kontraktów indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

27

2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

26

2017

Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 12 czerwca 2017 roku.

25

2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 

24

2017

Wypłata dywidendy za rok 2016.

23

2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 roku.

22

2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.

21

2017

Zawarcie umowy zakupu fosforytów.

20

2017

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

19

2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 29 marca 2017 roku.

18

2017

Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki „PDH Polska” S.A.

17

2017

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w przedmiocie rekomendacji wypłaty dywidendy.

16

2017

Podjęcie uchwał Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.

15

2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 29 marca 2017 roku.

14

2017

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy.

13

2017

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za 2016 rok.

12

2017

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

11

2017

Powołanie Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

10

2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

9

2017

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2017 roku.

8

2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.

7

2017

Informacja o stwierdzeniu konieczności skorygowania wartości aktywów związanych z AFRIG S.A.

6

2017

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

5

2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 26 stycznia 2017 roku.

4

2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 26 stycznia 2017 roku.

3

2017

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

2

2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

1

2017

Zawarcie umowy z Titania AS

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.