Raporty bieżące


Wybór daty

Numer raportu
Data

63

2019

Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

62

2019

Zmiana przewidywanego harmonogramu Oferty

61

2019

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 7 listopada 2019 roku.

60

2019

Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii C Spółki w KDPW

59

2019

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki

58

2019

Określenie ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji, ustalenia ich ceny emisyjnej oraz ustalenia liczby praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji

57

2019

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

56

2019

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał 2019 roku

55

2019

Zwiększenie rezerw w związku z rejestracją przez Państwową Inspekcję Pracy zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy

54

2019

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 7 listopada 2019 roku.

53

2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

52

2019

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 września 2019 r.

51

2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 23 września 2019 roku

50

2019

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 23 września 2019 roku

49

2019

Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation

48

2019

Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku

47

2019

Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku

46

2019

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

45

2019

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku.

44

2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

43

2019

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji Spółki

42

2019

Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji

41

2019

Zmiana przewidywanego terminu uruchomienia instalacji

40

2019

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

39

2019

Informacja o czasowym unieruchomieniu instalacji w związku z koniecznością naprawy usterki

38

2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku

37

2019

Uchwały będące przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

36

2019

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. na VIII kadencję

35

2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

34

2019

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku zgłoszone przez akcjonariusza

33

2019

Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku

32

2019

Zawieszenie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

31

2019

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

30

2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

29

2019

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

28

2019

Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

27

2019

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.

26

2019

Podpisanie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police.

25

2019

Podpisanie porozumienia o współpracy inwestycyjnej.

24

2019

Odpowiedzi na pytania zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

23

2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2019 roku, a po przerwie kontynuującym obrady w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

22

2019

Zgoda Walnego Zgromadzenia spółki PDH Polska S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego

21

2019

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

20

2019

Projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

19

2019

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za I kwartał 2019 roku.

18

2019

Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2018.

17

2019

Wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu „Polimery Police” i opinia Rady Nadzorczej.

16

2019

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

15

2019

Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

14

2019

Otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

13

2019

Zgoda Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na nabycie akcji spółki „PDH Polska” S.A.

12

2019

Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 4 kwietnia 2019 roku

11

2019

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

10

2019

Brak obowiązku publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok.

9

2019

Uchwała Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A.

8

2019

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

7

2019

Zatwierdzenie przez Zarząd PDH Polska S.A. Wstępnie Wybranego Oferenta w przetargu na realizację projektu „Polimery Police”

6

2019

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 4 kwietnia 2019 roku.

5

2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

4

2019

Ujawnienie informacji opóźnionej - Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

3

2019

Zawarcie umowy zakupu fosforytów

2

2019

Zawarcie umowy z JSC „Belarusian Potash Company”

1

2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.