Spółka

2008 - 2011

W lutym Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przejęły organizację usług transportowych, wykorzystując przy tym port w Policach. Pozwoli to na zwiększenie kontroli i monitorowanie finalnych rynków, na które dostarczane są polickie produkty. Jest to strategiczne przedsięwzięcie Z.Ch. „Police” S.A., biorąc pod uwagę fakt, że coraz większa grupa inwestorów lokuje swoje aktywa w polickim Infraparku.
W kwietniu uruchomiono nową inwestycję tj. nowoczesny paletyzator, który umożliwia znacznie szybsze pakowanie nawozów (60 ton na godzinę), ich załadunek na tiry 
i w rezultacie sprawniejsze dostawy do klientów. Koszt urządzenia wraz z pracami adaptacyjnymi wyniósł 9 mln zł.

7 maja  „Police” i ZA „Puławy” podpisały list Intencyjny o współpracy w obszarach takich jak: usprawnienie procesu sprzedaży produktów, prowadzenie wspólnych badań i projektów badawczo-rozwojowych, poszerzenie oferty o nowe produkty, czy przygotowanie nowych wspólnych projektów inwestycyjnych. Kooperacja firm pozwoliła na zminimalizowanie kosztów i ryzyka biznesowego prowadzonej działalności.

8 maja Z.Ch. „Police” S.A. uruchomiły jedyną w Polsce instalację do suszenia siarczanu żelaza II, który jest produktem ubocznym (częściowo składowanym) powstającym przy produkcji bieli tytanowej. Inwestycja pozwoliła zagospodarować – z zyskiem – 40 tysięcy ton siarczanu rocznie.

9 maja spółka została wyróżniona Laurem Eksportera w konkursie Wybitny Polski Eksporter za umocnienie swojej pozycji i zdobycie nowych rynków eksportowych. Nagroda była przyznawana tylko tym firmom, które w latach ubiegłych zdobyły tytuł „Wybitnego Eksportera” w tym konkursie.

W lipcu w „Policach” odbyło się posiedzenie plenarne Zespołu Trójstronnego do spraw Branży Chemicznej. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci m.in. Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele polskiej branży chemicznej, strona związkowa. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie strategii na najbliższe lata dla przemysłu chemicznego.

W październiku Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonały wstępnej rejestracji wytwarzanych substancji zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego (rozporządzenie REACH nr 1907/2006). Oznacza to, że spółka mogła skorzystać z przepisów przejściowych i że wszystkie dotychczas dostarczane przez nią produkty mogą być sprzedawane.

W 2009 r. wprowadzono do nawozowej oferty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. PoliAzotu. Nowoczesna formuła produktu pozwala na wszechstronne zastosowanie 
i jest gwarantem prawidłowego rozwoju roślin.

W czerwcu Zakłady Chemiczne „Police” S.A. decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zostały wyróżnione Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na rzecz rozwoju regionu.

18 czerwca Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podpisały umowę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Umowa reguluje współpracę sygnatariuszy zarówno w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym.

W sierpniu uruchomiono giełdę ładunków na firmowym serwisie internetowym. Transportowy system aukcyjny on-line pozwolił zoptymalizować koszty i znacznie ułatwił komunikację pomiędzy pracownikami spółki, zajmującymi się spedycją a przewoźnikami.

W październiku w Zakładach Chemicznych „Police” S.A. rozpoczął się kolejny etap wdrażania REACH polegający na opracowaniu Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego dla wytwarzanych substancji.

W 2010 r. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i ZA „Puławy” podpisały porozumienie 
o współpracy biznesowej. Nowe porozumienie nawiązuje do planów z roku 2008 przerwanych następstwami kryzysu światowego i dotyczy przede wszystkim działań 
z obszaru logistyki i projektów rozwojowych.

W lutym i marcu uzyskano licencję na używanie znaku towarowego AdBlue przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Dotychczas 32,5%. roztwór mocznika był sprzedawany pod nazwą Distarpol. Po uzyskaniu licencji znacznie powiększą się rynki zbytu produktu, gdyż nazwa ta jest powszechnie używana na rynkach europejskich.

19 sierpnia 2011 r.  w wyniku nabycia przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 49 500 000 akcji zwykłych na okaziciela Z.Ch. „Police” S.A., odpowiadających łącznie 66% kapitału zakładowego, Zakłady Chemiczne „Police” S.A. weszły do Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.