Spółka

1990 - 1999

W 1990 r. podpisano umowę o zawiązaniu spółki joint venture z firmą szwedzką Kemira Kemi AB celem budowy instalacji do produkcji koagulantu żelazowego z odpadowego siarczanu żelazawego.
W kwietniu 1992 r. oddano do eksploatacji Wytwórnię Nawozów NPK typu wiosennego 
o składzie NPK 17-17-17, we wrześniu natomiast oddano IV Wytwórnię Kwasu Fosforowego i rozpoczęto produkcję oczyszczonego kwasu fosforowego z apatytów.

W grudniu 1993 r. rozpoczęto produkcję nawozów czteroskładnikowych typu NPKMg 
i opracowano technologię całej serii tego typu nawozów o wspólnej nazwie POLIMAG. 
W tym też roku Zakłady Chemiczne „Police” zdobyły Godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

W latach 1993-1994 wdrożono technologię wytwarzania bieli tytanowej z dodatkiem cyrkonu. Poszerzenie palety gatunkowej o TYTANPOL® R-003 i R-211.

W 1994 r. wdrożono nowe gatunki nawozów typu POLIMAG. W Zakładzie Nawozów II uruchomiono samodzielną komórkę, która zajmuje się produkcją worków do nawozów na potrzeby całego zakładu.

W 1995 r. Zakłady zostały wpisane do Rejestru Handlowego i rozpoczęły działalność jako Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna. W tym samym roku opracowano technologię wytwarzania bieli tytanowej z dodatkiem cyrkonu. W październiku wyprodukowano 500- tysięczną tonę bieli tytanowej. Kapituła konkursu Gryf Pomorski przyznała POLIFOSCE 8 tytuł „Produkt Roku 94”. W spółce rozpoczęto wdrażanie systemu jakości ISO 9000.

W 1996 r. opracowano technologię pigmentów żelazowych. Wdrożono komputerowy system sterowania produkcją na obu liniach produkcyjnych Zakładu Amoniaku. Z.Ch. „Police” S.A. przystąpiły do Programu „Odpowiedzialność i Troska” („Responsible Care”), zobowiązującego Zakłady do systemowej realizacji inwestycji proekologicznych. Podpisano także ugodę z Pomorskim Bankiem Kredytowym S.A., Skarbem Państwa i wierzycielami, która przewidywała redukcję wierzytelności głównej.

W 1997 r. Laboratorium Kontroli Technicznej Z.Ch. „Police” S.A. jako drugie 
w województwie otrzymało świadectwo systemu jakości wg PN-EN-45001. Podczas XIII Targów Rolno-Przemysłowych „Polagra 97” Z.Ch. „Police” S.A. została przyznana Ogólnopolska Nagroda Główna „Partnerzy 97”. W tym też roku oferta produktowa Zakładów zwiększyła się o fosforan paszowy.

W 1998 r. do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków podłączono rurociąg przesyłowy ścieków bytowych z Polic. W istniejącym od 1971 r. Zespole Portowym „POLICE” przeładowano 40-milionową tonę towarów. Z.Ch. „Police” S.A. kupiły wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego S.A., w związku z czym utworzona została nowa komórka organizacyjna: Zakład Produkcyjno-Handlowy „Wrocław”. W tym też roku na jednej z linii produkcyjnych Wytwórni Kwasu Fosforowego zamontowano prototypową instalację eliminującą emisję gazów odorotwórczych.

W 1999 r. w ramach restrukturyzacji rozpoczął się proces wydzielania służb niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. Wydziały remontowe i usługowe przekształciły się w odrębne podmioty gospodarcze. Z Budimeksem Poznań S.A. utworzono spółkę „budchem”. Spółka „Wrzos" powstała z dwóch zakładowych ośrodków wypoczynkowych, z kolei usługi 
i pracowników innych wydziałów przejęły specjalistyczne firmy – „Supon” S.A. i „Sial”.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.