Zintegrowane Systemy Zarządzania

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. realizują Politykę Zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne spółki osiągane są w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie spółką. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez:
 • ustalenie polityki,
 • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki,
 • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań,
 • sprawdzanie efektów działań,
 • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.

Przyjęta w firmie Polityka Zarządzania definiuje zamierzenia i zasady związane z całością prowadzonej działalności, stanowiąc ramy dla ustanawiania i przeglądu wskazanych strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności.

W Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. obowiązują:
 • System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008
 • System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2004;
 • System Zarządzania Energią, zgodny z normą ISO 50001:2011;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z normami PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z normą ISO 22000:2005;
 • Ramowy System Zarządzania Responsible Care, zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.