Struktura akcjonariatu

Ilość akcji ustalona przez emitenta na podstawie zawiadomień przesłanych przez akcjonariuszy, zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


ILOŚĆ AKCJI

ILOŚĆ GŁOSÓW

WARTOŚĆ NOMINALNA

UDZIAŁ

Grupa Azoty S.A.
49 500 000
49 500 000
495 000 000
66,00%
OFE PZU Złota Jesień 
12 192 632
12 192 632
121 926 320
16,26%
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
6 607 966
6 607 966
66 079 660
8,81%
Skarb Państwa
3 759 356
3 759 356
37 593 560
5,01%
Pozostali akcjonariusze
2 940 046
2 940 046
29 400 460
3,92%
Razem
75 000 000
75 000 000
750 000 000
100,00%

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.