Relacje inwestorskie

64

2016

Raport bieżący 64/2016

Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów spółki AFRIG S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż zdiagnozowana została i potwierdzona zasadność istotnych zmian kluczowych parametrów będących podstawą wyceny złoża fosforytów w obszarze Kebemer, na który Spółka African Investment Group S.A. (dalej: "AFRIG S.A.") posiada koncesję poszukiwawczą.

W związku z potwierdzeniem przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości aktywów spółki AFRIG S.A., zgodnie z zapisami MSSF 6, Emitent sporządzi w spółce AFRIG S.A. test na utratę wartości aktywów zgodnie z zapisami MSR 36.

O wynikach testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.