Relacje inwestorskie

63

2006

Raport bieżący 63/2006

Korekta pozycji nr XVII rachunku zysków i strat w raporcie półrocznym za półrocze 2006.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” Spółki Akcyjnej informuje, że w raporcie półrocznym SA-P 2006 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 29. 09 2006 r. miała miejsce pomyłka pisarska polegająca na błędnym przypisaniu wartości do pozycji tabeli „Rachunek zysków i strat”.

Jest: Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
- półrocze/2006: -1 877,
- półrocze/2005: 54 983,

Powinno być Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
- półrocze/2006: – rubryka pusta
- półrocze/2005: – rubryka pusta

Jest: Zysk(strata) netto:
- półrocze/2006: -brak wartości
- półrocze/2005: -brak wartości

Powinni być:
- półrocze/2006: -1 877
- półrocze/2005: 54 983

W tabelach „Wybrane dane finansowe”, „Bilans” i „Zestawienie zmian w kapitale własnym” pozycja „Zysk (strata) netto” została zaprezentowana prawidłowo. W załączniku Spółka przekazuje skorygowaną tabelę Rachunku zysków i strat do raportu półrocznego SA-P 2006.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.