Ochrona środowiska

Nakłady na inwestycje proekologiczne w ostatnich latach sięgały średnio 10 mln zł rocznie. Zgodnie z filozofią Zakładów Chemicznych „Police” S.A., założenie o minimalizacji oddziaływania na środowisko przejawia się w każdej z planowanych inwestycji i modernizacji, a także w bieżącym funkcjonowaniu wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Systematyczne działania na rzecz zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz wkład firmy w działania popularyzatorskie związane z ekologią, potwierdzają m.in.: Certyfikat realizatora Programu RC („Odpowiedzialność i Troska”) Certyfikatem World Enviroment Center przyznanym za unikatową na skalę światową technologię rekultywacji składowisk Tytułem Firmy Przyjaznej Środowisku w IV edycji konkursu „Tytułem Mecenasa Polskiej Ekologii”.

Z.Ch. „Police" S.A. znajdują się w gronie firm mających pełną świadomość odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Co roku Firma podejmuje nowe działania na rzecz ochrony środowiska i osiąga coraz większe sukcesy w tej dziedzinie.

Potwierdzeniem tych osiągnięć było przyznanie Zakładom Chemicznym "Police" S.A. w październiku 1999 r. certyfikatu Kapituły Programu „Responsible Care", utrzymanego w roku następnym na podstawie audytu z 2000 roku potwierdzającego dokonania Firmy w zakresie ekologii. Kolejnym dowodem uznania dla proekologicznego nastawienia Z.Ch. „Police” S.A. było przyznanie Firmie nagrody „SUPER–EKO 2000” na targach „POLEKO 2000”. Prezesi Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wręczając przedstawicielom Zakładów „SUPER–EKO 2000”, uznali obecność Z.Ch. „Police" S.A. na „POLEKO 2000” za objaw nowego trendu w traktowaniu ekologii przez branżę tradycyjnie uznawaną za nieprzyjazną środowisku.

Otrzymywane nagrody i wyróżnienia potwierdzają, że Z.Ch. „Police" S.A. poważnie traktują zagadnienia proekologiczne i podejmują szeroko zakrojone działania maksymalnego obniżenia negatywnego wpływu Zakładów na środowisko naturalne.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.