Relacje inwestorskie

48

2008

Raport bieżący 48/2008

Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744 z dnia 26 października 2005 r.), Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. informuje, że w dniu 1.10.2008 r. otrzymał informację o zawarciu w dniu 30.09.2008 r. umowy sprzedaży amoniaku z firmą Yara Switzerland Ltd. 

Po zawarciu wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych z podmiotami grupy Yara w okresie od daty przekazania raportu bieżącego nr 20/2008 dotyczącego umów z podmiotami grupy Yara (5.05.2008 r.) do 1.10.2008 r. wyniosła 118 622 tys. zł.

Spośród tych umów umową o największej wartości jest umowa sprzedaży amoniaku na rzecz YARA Switzerland Ltd. z dnia 30.09.2008 r., o wartości 54 800 tys. zł. Warunki zawarcia umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą - suma wartości umów zawartych z grupą Yara od daty przekazania ostatniego raportu bieżącego dotyczącego umów z podmiotami tej grupy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. „Police” S.A. (na dzień 30 czerwca 2008 r. kapitały własne Z. Ch. „Police” S.A. wynosiły 1 168 908 tys. zł) 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.