Relacje inwestorskie

65

2006

Raport bieżący 65/2006

Tekst jednolity Statutu Z.Ch. "Police" S.A. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2006 roku Rada Nadzorcza Z.Ch. "Police" S.A. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Z.Ch. "Police" S.A.

Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględnia zmiany wynikające z podjętej w dniu 25 września 2006 r. roku uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Police" S.A. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 57/2006 z dnia 25 września 2006 r. W załączeniu przekazujemy jednolity tekst Statutu Z.Ch. "Police" S.A.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.