Relacje inwestorskie

20

10/2011

NWZ 20.10.2011

Porządek obrad NWZ w dniu 20 października 2011 r.
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ

Akcjonariusz: Zakłady Azotowe W Tarnowie-Mościcach S.A.
Liczba akcji na NWZ – 49 500 000
Liczba głosów na NWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 80,54%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 574 966
Liczba głosów na NWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 10,70%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 5 286 446
Liczba głosów na NWZ – 5 286 446
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 8,60%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 7,05%

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.