Raporty bieżące


Kategoria

strona 3 / 8

Wybór daty

Numer raportu
Data

53

2011

Powołanie Prezesa Zarządu Z.CH. Police do Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

52

2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 20.10.2011 r.

Podstawa prawna: Art 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% 

51

2011

Uchwały podjęte przez NWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 20 października 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

50

2011

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

49

2011

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

48

2011

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

47

2011

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych "Police" S.A. zwołanego na dzień 20 października 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - nnformacke bieżące i okresowe 

46

2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych "Police" S.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

45

2011

Uregulowanie zaległych zobowiązań wobec PGNiG S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 

44

2011

Zawarcie aneksu do umowy z PGNiG S.A. na dostawy paliwa gazowego na wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

strona 3 / 8

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.