Relacje inwestorskie

66

2016

Raport bieżący 66/2016

Ustalenie Warunków Handlowych dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność pomiędzy spółką PDH Polska S.A. a spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z realizowanym Projektem PDH zostały ustalone „Warunki Handlowe (Term Sheet) dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność” (dalej „Warunki Handlowe”), w których stronami są spółka zależna od Emitenta PDH Polska S.A. oraz spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 

Warunki Handlowe określają, że 100% produkcji propylenu wytworzonego przez PDH Polska S.A. po wybudowaniu instalacji PDH, będzie odbierane przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przez okres nie krótszy niż siedem lat od daty pierwszej dostawy.

Określona w Warunkach Handlowych szacunkowa wielkość produkcji propylenu wynosi 427.000 ton rocznie z zastrzeżeniem okresu rozruchu instalacji trwającego 12 miesięcy.

Przez podpisanie Warunków Handlowych strony wyrażają zgodę na przystąpienie w dobrej wierze do negocjacji finalnego projektu umowy sprzedaży propylenu, której warunki nie będą zasadniczo odbiegać od warunków określonych w podpisanych Warunkach Handlowych.

Wszystkie warunki określone w Warunkach Handlowych dla umowy sprzedaży propylenu na wyłączność mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty, ponieważ mogą podlegać dalszym zmianom.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.