Relacje inwestorskie

64

2006

Raport bieżący 64/2006

Zawarcie znaczącej umowy z CIECH S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209, poz.1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 9.11.2006 r. Z.Ch. "Police" S.A. zawarły umowę z firmą CIECH S.A. 

Po zawarciu wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych z CIECH S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 106.962 tys. zł. Spośród tych umów umową o największej wartości jest umowa sprzedaży nawozów NPK przez Z. Ch. "Police" S.A. na rzecz CIECH S.A. z dnia 6.07.2006 r., o wartości 9.859 tys. zł. Warunki zawarcia umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą - suma wartości umów zawartych z CIECH S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (kapitał własny Spółki na dzień 30.09.2006 r. wyniósł 1.042.727 tys. zł). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.