Odpowiedzialność i troska

„Responsible Care”, czyli „Odpowiedzialność i Troska” to ruch zainicjowany w 1984 r. w Kanadzie, którego celem jest podjęcie działań przemysłu chemicznego na świecie na rzecz ochrony środowiska. Do grona kilkudziesięciu państw, które przystąpiły do tego programu w 1992 r. dołączyła także Polska. Przyjęte zostały zasady przewodnie tego programu, w myśl których przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego wzywane są do poprawy wszystkich aspektów swej działalności związanych z ochroną zdrowia, bezpieczeństwa i ochroną środowiska. Zakłady Chemiczne „Police" S.A. przystąpiły do programu RC w roku 1996 i były pierwszym zakładem przemysłu chemicznego w naszym regionie oficjalnie, realizującym ten program, zobowiązując się do sukcesywnego zmniejszania uciążliwości dla środowiska i poprawy bezpieczeństwa ludzi. Przystąpienie było kolejnym akcentem działań proekologicznych firmy, a zarazem przyjęciem przez „Police" świadomej odpowiedzialności za stan środowiska w sposób całkowicie dobrowolny, nie wymuszony przez normy i przepisy prawne. Tradycyjnie już na początku każdego roku przedstawiana jest deklaracja wykonania kolejnych proekologicznych działań, do wykonania, których „Police" są zobowiązane jako realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska". W 1999 r. Zakładom Chemicznym „Police" S.A. przyznano certyfikat Kapituły Programu RC, który poświadczył dokonania firmy w zakresie ekologii. Ponownie przeprowadzony audyt w roku 2000 potwierdził zaangażowanie i działania naszej firmy na rzecz ograniczenia uciążliwości dla środowiska.

Złap zająca


„Złap zająca” to konkurs fotograficzny zorganizowany przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”, polegający na „upolowaniu” dowolnym sprzętem fotograficznym ciekawych przykładów polskiej flory i fauny. Propozycja zabawy skierowana jest do wszystkich pracowników firm skupionych w Programie. Rywalizacja w konkursie ma na celu integrację pracowników firm skupionych w Programie we wspólnym celu jakim jest ochrona środowiska. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: lokalnym i krajowym. Za przeprowadzenie konkursu na szczeblu lokalnym odpowiada firma – realizator Programu RC, natomiast etap ogólnopolski przeprowadzany jest przez Sekretariat Programu „OiT”.

Forum Ekologiczne


Forum Ekologiczne Branży Ekologicznej, zainicjowane przez realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” jest ważnym wydarzeniem dla krajowego przemysłu chemicznego. To coroczne spotkanie kadry menedżerskiej zakładów chemicznych, dystrybucyjnych i recyklingowych oraz pracowników naukowych, administracji państwowej, a także ekspertów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Podczas wystąpień i dyskusji poruszane są ważne tematy z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w kontekście inicjatywy „Responsible Care”. Istotnym aspektem poruszanym podczas forum jest implementacja prawodawstwa unijnego do krajowych wymogów prawa ekologicznego.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej ma kilkuletnią tradycje i rokrocznie gromadzi wiele osób reprezentujących polską branżę chemiczną.

Więcej na temat Forum Ekologicznego na www.rc.com.pl

Wizyty/Wycieczki


Głównym celem wizyt szkolnych jest zapoznanie dzieci i młodzieży ze szkół województwa zachodniopomorskiego ze specyfiką działalności Zakładów Chemicznych „Police” S.A., a przede wszystkim przekazanie informacji o proekologicznych inicjatywach firmy. W ramach tego przedsięwzięcia odbywają się zaplanowane wycieczki po terenie firmy i ogólna prezentacja poszczególnych wydziałów produkcyjnych. Już nie zza szyb autokaru, dzieci i młodzież mogą zapoznać się z funkcjonowaniem Zakładu Ochrony Środowiska m.in. zakładowej oczyszczalni ścieków a także tzw. osadników czyli terenów zasiedlonych przez ptaki.

Zorganizowane wizyty są jednym z wielu działań Z.Ch. „Police” zmierzających do zmiany przestarzałych, lecz wciąż pojawiających się stereotypów na temat Zakładów Chemicznych „Police” S.A. i ich funkcjonowaniu w środowisku, jak również stanu środowiska naturalnego otaczającego firmę.

Jeśli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem Zakładów Chemicznych „Police” S.A. prosimy o kontakt:

Justyna Walichiewicz–Jasina
Specjalista Public Relations
Tel. (0–91) 317 20 86
Wniosek wizyty powinien: – określać cel wizyty – proponowany termin i zakres wizyty – liczbę uczestników – informacje o środku transportu oraz numery rejestracyjne pojazdu

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.