Kariera i rozwój

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. to przede wszystkim ludzie – pracownicy, którzy są najcenniejszym bogactwem naszej Firmy.

Istotą polityki personalnej naszego przedsiębiorstwa jest optymalny dobór kadr, pozwalający na harmonijne dopasowanie kompetencji pracowników do realizowanych zadań i celów Firmy.

Z szacunku dla naszych pracowników troszczymy się o rozwój naszej kadry, stwarzając jej szerokie możliwości podwyższania swoich kompetencji w ramach programu szkoleń. Na podstawie wdrażanego systemu ocen skuteczności szkoleń każdy ma możliwość weryfikacji posiadanych kwalifikacji.

Świadomi potencjału naszych pracowników i tego, że ich rozwój jest warunkiem rozwoju organizacji, traktujemy ich priorytetowo w uzupełnianiu wakujących stanowisk.

Odpowiedzialni wobec przyszłości kompletujemy naszą kadrę spośród najlepszych absolwentów lokalnych szkół, dysponujących wysokim potencjałem rozwojowym i zorientowanych na efektywne współtworzenie sukcesu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.

Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników obliguje nas do stałego doskonalenia systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Osoby zainteresowane udziałem w prowadzonych przez Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi procesach rekrutacyjnych zapraszamy do złożenia formularza aplikacyjnego za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Grupy Azoty: 

 
Formularze aplikacyjne trafią do bazy kandydatów i będą ważne przez rok od daty ich zarejestrowania, a po upływie tego okresu zostaną usunięte z systemu. W tym czasie osoby, które złożyły formularz aplikacyjny mogą aktualizować swoje dane, a także zgłosić żądanie ich usunięcia poprzez zalogowanie się w serwisie rekrutacyjnym Grupy Azoty i odznaczenie wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakładce „Aktualizacja danych”. 
 
Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku aplikacje złożone w innej formie niż wyżej wskazana nie będą przechowywane w bazie kandydatów do pracy w Spółce.


Specjalista ds. Zabezpieczeń PŁATNY STAŻ
(Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa)

Dla kandydatów wyłonionych podczas procesu rekrutacji, oferujemy płatny staż trwający od 3 do 12 miesięcy, który przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań na stażu:
  • zapoznanie się z konfiguracją sieci elektroenergetycznej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., podstawowymi urządzeniami sieciowymi i infrastrukturą pomocniczą oraz organizacją służb eksploatacyjnych,
  • sporządzanie planów prac i czynności eksploatacyjnych na bazie DTR i instrukcji,
  • praktyczne badanie w terenie sprawności funkcjonalnej układów zabezpieczeń, układów pomiarowych, sterowania oraz automatyki elektroenergetycznej; obsługa dedykowanego wyposażenia pomiarowego i narzędzi informatycznych,
  • konfigurowanie i nastawianie zabezpieczeń analogowych i cyfrowych,
  • sporządzanie protokołów z badań, wykonywanie schematów, praca z dokumentacją techniczną.


POCZUJ CHEMIĘ DO BIZNESU
Jesteś ambitny i zaangażowany, lubisz wyzwania i masz zapał do pracy oraz wykształcenie wyższe z zakresu: elektrotechniki, elektroenergetyki lub podobne?


APLIKUJ! Z NAMI ZREALIZUJESZ SWOJE MARZENIA
link aplikacyjny, na który można wysyłać CV: http://bit.ly/SpecjalistaDsZabezpieczenStaz

Po odbyciu stażu oferujemy:
  • umowę o pracę,
  • premie, nagrodę roczną,
  • różnego rodzaju benefity obowiązujące w Spółce,
  • opiekę medyczną LuxMed,
  • możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia.


Więcej informacji po numerem:
tel. 519 501 330Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.