Relacje inwestorskie

49

2008

Raport bieżący 49/2008

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 26 listopada 2008 r. otrzymał informację, że Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 listopada 2008 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od emitenta - "INFRAPARK POLICE" Spółka Akcyjna z siedzibą Policach.

Wysokość kapitału po rejestracji: 14.312.650 zł. Kapitał zakładowy "INFRAPARK POLICE" S.A. dzieli się obecnie na 10.000 akcji serii A, 159.975 akcji serii B, 2.456 akcji serii C,i 53.071 akcji serii D i 60.751 akcji serii E.
Wszystkie akcje są akcjami imiennymi.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego: 286 253. Z.Ch. "Police" S.A. są właścicielem 151.068 akcji, które stanowią 52,77% kapitału zakładowego i 52,77% ogólnej liczby głosów "INFRAPARK POLICE" S.A.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego nastąpiła w drodze:
  1. wniesienia przez Z. Ch. "Police" S.A wkładu niepieniężnego w postaci praw wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej wraz z prawem własności budynków i obiektów posadowionych na tej nieruchomości o wartości 1.349.000 zł. Wartość ewidencyjna (netto) aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach emitenta: 299.839,96 zł.
  2. wniesienia przez Gminę Police wkładu pieniężnego w wysokości 1.688.550 zł.
Podstawę przekazania raportu stanowi wielkość zmiany kapitału zakładowego jednostki zależnej przekraczająca jednorazowo równowartość w złotych 500.000 euro. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.