Relacje inwestorskie

69

2011

Raport bieżący nr 69/2011

Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
Zarząd Z.Ch. „Police” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2011 r. Emitent podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną aneks („Aneks”) do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30.01.2007 r.(„Umowa”).

Na mocy podpisanego Aneksu z dotychczasowej treści Umowy wykreślone zostają zapisy dotyczące wykorzystania przyznanego limitu kredytowego w formie kredytu w rachunku bieżącym.
Pozostają w mocy zapisy Umowy dotyczące wykorzystania limitu w formie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.
Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

Podpisanie Aneksu związane jest z przystąpieniem Emitenta, na mocy podpisanego aneksu, do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z podmiotami Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Emitent informował o tym w raporcie bieżącym nr 68 z dnia 7.12.2011 r.).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.