Relacje inwestorskie

61

2006

Raport bieżący 61/2006

Odwołanie prognozy wyniku finansowego netto Z.Ch. "Police" SA na rok 2006.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” SA informuje, że odwołuje dotychczasową prognozę wyniku finansowego netto Spółki na 2006 rok opublikowaną w raporcie bieżącym nr 50/2006 z dnia 04.08.2006r. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę przychodów ze sprzedaży za rok 2006 w wysokości 1.667 mln zł opublikowaną w powyższym raporcie.

Decyzję o odwołaniu prognozy wyniku finansowego netto Zarząd podjął mając na uwadze, że różnica pomiędzy wartością podaną w raporcie o prognozie a szacowaną przekracza 10%, natomiast podanie precyzyjnej wartości na koniec 2006 r. nie jest możliwe ze względu na trwający obecnie i konsultowany z ekspertami z odpowiednich obszarów, proces decyzyjny. Nie jest możliwe ostateczne i precyzyjne oszacowanie wszystkich pozycji pozostałych kosztów operacyjnych, które zależą od zdarzeń jednorazowych, nie związanych z bieżącą działalnością jednostki. Działania podjęte przez Zarząd wynikają z innej oceny szeregu zdarzeń jednorazowych dotyczących Spółki i mogą skutkować tworzeniem rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów Spółki.

W tej sytuacji publikowanie prognozy wyniku finansowego netto mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd. Wypełnienie wymogu niezwłocznego przekazania w formie raportu bieżącego korekty prognozy, w przypadku gdy prognozowany wynik netto różni się o co najmniej 10 % w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej prognozie przekazanej do publicznej wiadomości, prowadziłoby do przedstawienia prognozy, o której już w chwili przekazania Emitent wiedziałby, że nie jest ona prognozą ostateczną i w krótkim okresie może ulec znaczącym zmianom.

Mając na uwadze wymóg rzetelnego informowania o zdarzeniach znacząco wpływających na wynik Spółki, Zarząd będzie informował na bieżąco o tworzeniu istotnych rezerw i odpisów. Zarząd przewiduje, że będą one dotyczyły następujących obszarów:
  • inwestycje finansowe,
  • aktualizacja aktywów trwałych,
  • zapasy materiałów,
  • ochrona środowiska,
  • świadczenia pracownicze,
  • aktywa z tytułu podatku odroczonego.
Prognoza przychodów jest podtrzymana pomimo zmiany założeń w zakresie kursów walut. Obecnie zakładane wartości to 3,90 PLN/EUR i 3,10 PLN/USD. Oznacza to dalsze umocnienie złotówki co wpływa niekorzystnie na wyniki Spółki. Wskazać należy także na fakt pogorszenia struktury sprzedaży w segmencie nawozowym, generującym ok. 70% przychodów Spółki, na rzecz mniej rentownego eksportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że analizując warunki w jakich działa Spółka i jej pozycję rynkową podejmuje działania w obszarach, w których poprawa efektywności wpłynie na stabilność i poprawę osiąganych wyników. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.