Relacje inwestorskie

67

2006

Raport bieżący 67/2006

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z. Ch. „Police” S.A. z dnia 14.12.2006 r. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 14 grudnia 2006 roku, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy dotyczące określonych uchwał.

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wyboru niezależnego Członka Rady Nadzorczej przewidzianej w punkcie 5.1. porządku obrad z powodu niezgłoszenia kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej. 

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.