Relacje inwestorskie

14

12/2010

NWZ 14.12.2010

Porządek obrad NWZ w dniu 14 grudnia 2010 r.
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Instalacja neutralizacji siarczanu żelaza II „MONOHYDRAT”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Stripper 20 E – 102”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia „Transtech” sp. z o.o. części udziałów „Transtech” sp. z o.o. należących do Z.Ch. „Police” S.A. w celu ich umorzenia.
  8. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze powyżej 5% na NWZ

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 44 560 063
Liczba głosów na NWZ – 44 560 063
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 87,07%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 59,41%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 574 966
Liczba głosów na NWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 12,85%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.