Ład korporacyjny

Zarząd


Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu i Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.
Obecnie w skład sześcioosobowej Rady Nadzorczej wchodzą trzy kobiety, w której jedna pełni funkcję sekretarza Rady Nadzorczej a dwie członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie


Poprzez Walne Zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.