Relacje inwestorskie

35

2013

Raport bieżący nr 35/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 27 sierpnia  2013 roku.
Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2013 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.
Liczba akcji na NWZ – 49 500 000
Liczba głosów na NWZ – 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 88,01%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 66,00%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ – 6 574 966
Liczba głosów na NWZ – 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 11,69%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 8,77%

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 3 760 414
Liczba głosów na NWZ – 3 760 414
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 6,69%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 5,01%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
Liczba akcji na NWZ – 9 650 000
Liczba głosów na NWZ – 9 650 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 17,16%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 12,87%

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.