Relacje inwestorskie

47

2008

Raport bieżący 47/2008

Asymilacja akcji Z. Ch. "Police" S.A. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 34 ustęp 1 punkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. z siedzibą w Policach informuje, że w dniu 10.09.2008 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. następującą decyzję:

Uchwała Nr 522 / 08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 10 września 2008 r. 

§ 1
Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 43 ust. 1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać w dniu 16 września 2008 r. asymilacji 793 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. oznaczonych kodem PLZCPLC00051 z 74.999.207 (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedem) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. oznaczonymi kodem PLZCPLC00036.

§ 2
Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLZCPLC00036.

§ 3
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 16 września 2008 r. kodem PLZCPLC00036 oznaczonych jest 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.