Relacje inwestorskie

54

2011

Raport bieżący nr 54/2011

Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji Skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku, o którym informował w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Nowy termin publikacji Skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku został ustalony na 14 listopada 2011 roku. Poprzednio ustalony termin publikacji tego raportu to 9 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.