Relacje inwestorskie

67

2011

Raport bieżący nr 67/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 5.12.2011 r.

Podstawa prawna: Art 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% 
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. („Spółka”) podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 5 grudnia 2011 r.:

Akcjonariusz: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Liczba akcji na NWZ - 49 500 000
Liczba głosów na NWZ - 49 500 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 80,74%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 66,00%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Liczba akcji na NWZ - 6 574 966
Liczba głosów na NWZ - 6 574 966
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 10,72%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 8,77%

Akcjonariusz: Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa
Liczba akcji na NWZ – 5 231 693
Liczba głosów na NWZ – 5 231 693
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ – 8,53%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 6,98%

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami)

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.