Kalendarium historyczne

W 1964 r. podjęto decyzję o budowie w okolicach Szczecina kombinatu chemicznego produkującego nawozy. Zasadniczą realizację polickiej inwestycji podzielono na trzy etapy: 1966-1969, 1969-1971, 1971-1973.
W 1971 r. uruchomiono Wytwórnię Fluorokrzemianu Sodowego. W roku 1972 uruchomiono II Wytwórnię Kwasu Fosforowego o wydajności 110 tys. ton P2O5 rocznie.
W 1990 r. podpisano umowę o zawiązaniu spółki joint venture z firmą szwedzką Kemira Kemi AB celem budowy instalacji do produkcji koagulantu żelazowego z odpadowego siarczanu żelazawego.
W 2000 r. z nieoficjalną, roboczą wizytą był w Policach i Szczecinie ambasador Tunezji w RP Ali Bousnina. Ambasador był w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w tym samym czasie w firmie gościła delegacja CPG, tunezyjskiego dostawcy fosforytów. W maju powiększyła się rodzina POLIMAGÓW, najnowszy nazywa się POLIMAG 311. Produkt ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, a także w warzywnictwie i sadownictwie.
W 2004 r. Walne Zgromadzenie (Nafta Polska S.A.) zaakceptowało założenia własnej ścieżki restrukturyzacji i prywatyzacji Z.Ch. „Police” S.A. Podpisano Akt Notarialny, powołując tym samym spółkę INFRAPARK Police S.A. W tym też roku Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostały członkiem European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), czyli Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów.
W 2006 r. Z.Ch. „Police” otrzymały tytuł „Filar Polskiej Gospodarki”. Zgodnie z założeniami plebiscytu, firma należąca do „Filarów Polskiej Gospodarki” to taka, którą cechuje się stabilnością rozwoju, ma wiodące znaczenie w regionie, tworzy miejsca pracy i jest aktywna we wspieraniu inicjatyw lokalnych. Firma podpisała umowę na budowę instalacji suszenia siarczanu żelazawego. Termin budowy instalacji zaplanowano na koniec 2007 roku. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską.
W lutym Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przejęły organizację usług transportowych, wykorzystując przy tym port w Policach. Pozwoli to na zwiększenie kontroli i monitorowanie finalnych rynków, na które dostarczane są polickie produkty. Jest to strategiczne przedsięwzięcie Z.Ch. „Police” S.A., biorąc pod uwagę fakt, że coraz większa grupa inwestorów lokuje swoje aktywa w polickim Infraparku.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.