Relacje inwestorskie

55

2008

Raport bieżący 55/2008

Przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 
Podstawa prawna: Inne uregulowania 

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (Spółka) informuje, że stan faktyczny istniejący w Spółce w dniu przekazania niniejszego raportu powoduje naruszenie następującej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

Zasady nr 2 części II Zgodnie z tą zasadą Spółka od dnia 1.01.2009 r. powinna zapewnić funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanej w części II pkt. 1. Na dzień przekazania raportu Spółka posiada stronę internetową w angielskiej wersji językowej, jednak nie jest organizacyjnie przygotowana do prowadzenia jej w takim zakresie, jak określony w treści zasady. Celem Spółki jest stworzenie warunków organizacyjnych do pełnej realizacji tej zasady. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.